MĚSTSKÉ LÁZNĚ CHOMUTOV

Naše cíle

Jsme pro zachování plavecké části Městkých Lázní Chomutov a smysluplné konverze ostatních částí této architektonicky vyjímečné budovy.

Pokud s námi souhlasíte, podpořte nás podepsáním petice.

Naše výsledky

Budova stojí. Zatím...

Městské lázně v Chomutově

30. září roku 2012 v sedm hodin večer se chomutovské městské lázně v Mánesově ulici trvale uzavřely pro veřejnost. Milovníkům vody a plavání sloužily přesně na den dvaatřicet let. Jejich uvedení do provozu 1. října 1980 bylo malým historickým mezníkem v dějinách Chomutova; a to hned z několika důvodů.

Především tím došlo k dovršení sedmdesátiletého úsilí chomutovských obecních zastupitelů o postavení městských lázní. Poprvé o jejich stavbě rozhodla městská rada 22. června 1910; před realizací projektově i finančně zajištěné akce ale dostalo v roce 1913 přednost uspořádání zemské výstavy německého obyvatelstva českých zemí.

Podruhé o zřízení lázní usilovalo usnesení rady městského národního výboru ze 16. února 1954, podle něhož měly být postaveny v letech 1956-1957v Mánesově ulici. Krajský národní výbor v Ústí nad Labem ale jejich stavbu nepovolil. (Podrobnější popis těchto událostí přinesl „Nástup“ 5. ledna 2006.)

Úspěšný byl až třetí pokus, na jehož počátku stálo rozhodnutí rady městského národního výboru z května 1961. Trvalo ale neuvěřitelných devatenáct let, než se jej podařilo v úplnosti realizovat; a to je další z důvodů, proč se otevření městských lázní na podzim 1980 stalo malou chomutovskou senzací.

Většinu šedesátých let vyplňovalo úsilí o vypracování projektu lázní. Tento úkol po určitém váhání nakonec převzal v roce 1963 Vojenský projektový ústav v Praze; jeho zaměstnanec ing. arch. Jiří Eisenreich ale předal hotový projekt městu až v létě roku 1967.

Obtížné období tvorby projektu vystřídala v druhé polovině 1967 neméně svízelná etapa hledání generálního dodavatele stavby. Po několikaletém přemlouvání, se této úlohy ujaly Báňské stavby Most, které koordinovaly práce a přísun materiálu od třiatřiceti subdodavatelů. I přes nesouhlasné stanovisko pracovníků památkové péče bylo rozhodnuto o umístění lázní na okraj městského parku. Zde už v roce 1965 došlo k částečné demolici Mánesovy ulice a budově lázní byl obětován i protestantský kostel z roku 1899, který byl odstřelen 22. srpna 1972.

Chomutovské městské lázně se těšily velkému zájmu návštěvníků – nejen z Chomutovska, ale i ze sousedního Saska – přes dvacet let. Značný díl přitažlivosti ale ztratily po otevření vodního centra Aqua Marien v nedalekém Mareinbergu, jenž nabízí celou řadu různých mokrých atrakcí. Většinu z nich mají teď obyvatelé Chomutova k dispozici i v areálu Aquasvět, novém nástupci lázní na chomutovských Vinohradech, jehož běžný provoz byl zahájen 19. října 2012 od patnácti hodin.