MĚSTSKÉ LÁZNĚ CHOMUTOV

Petice: Městské Lázně Chomutov - nebourat!

Vážení členové zastupitelstva města Chomutov,

ve smyslu Zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním se na Vás obracíme s žádostí o obnovu provozu Městských Lázní v Chomutově. My níže podepsaní občané zásadně nesouhlasíme s aktuálním stavem Městských lázní v Chomutově a zdvořile žádáme o obnovu budovy zejména její plavecké části s vyjímečným 50m bazénem, a o co nejrozumnější konverzi ostatních částí budovy s důrazem na estetičnost a ekonomičnost provozu. Vše samozřejmě po vypsání veřejné architektonické soutěže.

Projekt budovy Městských Lázní vznikl v 60. letech, 60. a 70. léta minulého století byla příznačná ojedinělou moderní architekturou. Lázně tvoří elegantní hranici mezi městkým parkem a centrem města jak svou velikostí tak řešením své proskléné fasády. Funkční budova Městkých Lázní podpoří oživení centra Chomutova - města sportu.

Podepsat petici!